เวลาเปิดทำการ :

วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 08.30 - 18.30 น.

Apply for VISA to Belgium

November 19, 2018 | by World Thara

คำอธิบาย

วีซ่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยรวมถึงการเดินทางเพื่อพักผ่อน การล่องเรือ การเที่ยวชมสถานที่ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับสันทนาการอื่นๆ หากระหว่างช่วงหนึ่งช่วงใดของการเยี่ยมเยือน ผู้ยื่นคำขอตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในธุรกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ เขา/เธอต้องพิจารณาประเภทของวีซ่าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยคลิกที่นี่

บริการและตารางค่าธรรมเนียมบริการ:

ค่าธรรมเนียมบริการสำหรับการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่า บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมบริการสำหรับการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อผู้ยื่นคำขอหนึ่งท่าน 840
บริการถ่ายเอกสารต่อหน้า 5
บริการถ่ายรูปต่อหนึ่งท่าน (จำนวน 4 รูป) 250
บริการแฟกซ์ 25
บริการส่งเอกสารกลับผ่านทางไปรษณีย์ 220
บริการกรอกแบบคำร้องขอวีซ่า ราคาต่อผู้ยีนคำขอหนึ่งท่าน 250
ประกันการเดินทาง กรุณาตรวจสอบที่เคาน์เตอร์จุดบริการ

หมายเหตุ :

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่กำหนดไว้เป็นเงินบาทนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ โดยทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าดำเนินการนั้นรับชำระเป็นเงินสดที่เคาน์เตอร์เท่านั้น
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการไม่สามารถเรียกคืนได

*โปรดทราบว่าอัตราค่าดำเนินการนั้นเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เอกสารประกอบการพิจารณา

เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง กรุณาคลิกที่นี่

ขนาดมาตรฐานของรูปถ่าย

โปรดให้รูปถ่ายปัจจุบัน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ของท่าน รูปถ่ายเป็นต้องรูปถ่ายสีและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :

Photospecification

  • ถ่ายกับพื้นหลังสีอ่อน (ขาวหรือขาวนวล) เพื่อให้รูปพรรณสัณฐานเด่นชัดและแตกต่างจากพื้นหลัง
  • มีคุณภาพคมชัดและเน้นใบหน้าให้เห็นชัดเจน
  • พิมพ์บนกระดาษอัดรูปธรรมดา (การพิมพ์จากกล้อง)
  • ใบหน้าเต็ม ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นกันแดด หมวก/หมวกแก๊ปหรือสิ่งที่ปกคลุมศีรษะอื่นๆ เว้นเสียแต่ว่า ผู้ยื่นคำขอสวมสิ่งของเหล่านั้น เนื่องจากความเชื่อทางศาสนาหรือภูมิหลังทางเชื้อชาติ)
  • โปรดติดรูปถ่ายบนแบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ : โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างระมัดระวัง หากรูปถ่ายที่ยื่นไม่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ ใบคำขอของท่านจะถูกพิจารณาว่าไม่สมบูรณ์ ซุ้มถ่ายรูปที่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้มีอยู่ในศูนย์

ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร

ระยะเวลาดำเนินการ : 15 วันปฏิทิน หลังจากที่ใบคำขอถูกพิจารณาว่าได้รับไว้แล้ว ในแต่ละกรณีที่การพิจารณาใบคำขอเพิ่มเติมมีความจำเป็นสำหรับกองตรวจคนเข้าเมืองในประเทศเบลเยียม กำหนดเวลาอาจขยายได้สูงสุดถึง 30 วันปฏิทิน หลังจากที่ใบคำขอถูกพิจารณาว่าได้รับไว้แล้ว

แบบฟอร์มใบสมัคร

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ