เวลาเปิดทำการ :

วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 08.30 - 18.30 น.

วีซ่า

Visa on Arrival

Visa on Arrival คืออะไร?  ดีอย่างไร?  


March 19, 2019

Apply for VISA to Belgium

Apply for VISA to Belgium


November 19, 2018

Apply for VISA to Australia

คำอธิบาย หากท่านประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อสันทนาการ หรือ เยี่ยมเยียนเพื่อน ญาติพี่น้อง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรือ การศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนสั้นๆ (น้อยกว่า 3 เดือน) หากท่านประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อติดต่อเจรจาด้านธุรกิจ เช่นนักธุรกิจเพื่อการติดต่อในหน้าที่เป็นระยะสั้นๆ รวมถึงผู้ ที่เข้าร่วมประชุม ชมงานแสดงสินค้า หรือร่วมสัมมนาอบรม ด้านภาระกิจต่างๆ แต่ผู้ถือวีซ่านี้จะไม่สามารถทำงาน รับค่าจ้าง หรือ ให้บริการเปิดขายสินค้า แก่บริษัท ร้านค้า องค์กร หรือ บุคคลทั่วไปได้ หากท่านประสงค์จะเดินทางเพื่อไปทำงานในระยะสั้นๆควรพิจารณาวีซ่าเพื่อทำงานประเภท 400 ข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างวีซ่าธุรกิจ Subclass 600 และ Subclass 400


November 19, 2018

The Czech Republic Visa Application

The Czech Republic Visa Application


November 19, 2018

Visiting Family And Friends การเยี่ยมญาติหรือเพื่อน

Visiting Family And Friends การเยี่ยมญาติหรือเพื่อน


November 16, 2018

การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)

การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)


November 15, 2018

การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa)

การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa)


November 15, 2018

การตรวจลงตราประเภททูต (Diplomatic Visa)

การตรวจลงตราประเภททูต (Diplomatic Visa)


November 15, 2018

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)


November 15, 2018

การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa)

วีซ่าประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa)


November 15, 2018

วีซ่าประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)

วีซ่าประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)


April 25, 2018