เวลาเปิดทำการ :

วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 08.30 - 18.30 น.

The Czech Republic Visa Application

November 19, 2018 | by World Thara

วีซ่าท่องเที่ยว

ประเภทของวีซ่านี้จะใช้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะไปที่สาธารณรัฐเช็กสำหรับการท่องเที่ยว
จะช่วยให้ประชาชนไทยเดินทางไปยังสาธารณรัฐเช็กและอยู่ในช่วงเวลาที่ จำกัด ของระยะเวลาที่ไม่เกิน 90 วันในช่วงเวลา180 วัน
ผู้สมัครทุกคนจะต้องมาแสดงตัวเพื่อที่จะให้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (การสแกนลายนิ้วมือและการถ่ายภาพดิจิตอล) ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและรอบคอบ นี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานสำหรับระยะสั้นวีซ่าเชงเก้น (สูงสุด. 90 วันใน 180 วัน)
โดยข้อมูลที่ทำการสแกนลายนิ้วมือนั้นสามารถเก็บไว้ใช้งานภายใน 5 ปี ในระบบ VIS เช่น ลายนิ้วมือจะมีการจัดเป็นระยะเวลา 5 ปีสำหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่ตามมาใด ๆ (ตัวอย่างเช่นในระยะยาววีซ่าเข้าประเทศประเทศในกลุ่มเชงเก้น) ทั้งนี้ การสแกนลายนิ้วมือซ้ำขึ้นอยู่กับสถานทูต นั้นๆในประเทศกลุ่มเชงเก้น
ยกเว้นจากภาระผูกพันของพิมพ์ลายนิ้วมือที่มีให้สำหรับ:
เด็กอายุต่ำกว่า 12;
บุคคลซึ่งมีอวัยวะไม่ครบ;
ตามที่การตัดสินใจดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐเช็กมีผลตั้งแต่ 18 เมษายน 2011 ประเทศที่สามที่สาธารณรัฐเช็กมีจำนวนของร่างกายของตัวแทนผู้สมัครอาจยื่นขอวีซ่าเท่านั้นที่ตัวแทนในเขตกงสุล ซึ่งทำให้พวกเขาได้รับการยอมรับสำหรับการอยู่อาศัยถาวรหรือชั่วคราว

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียม วีซ่า

ประเภทของวีซ่า Euro THB
Schengen Visa (อายุเกิน 12 ปีขึ้นไป) 60  2,252
Schengen Visa (อายุ 6 ถึง 11 ปี) 35  1,314
Schengen Visa (อายุต่ำกว่า 6 ปี) 0 0

โปรดทราบ ค่าธรรมเนียม วีซ่าผู้สมัครจะต้องชำระที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเป็นเงินสดเท่านั้น

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ